ทำเนียบผู้บริหาร

นพ.พรเพชร  นันทวุฒิพันธุ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล