ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วดที่ 2 การมีส่วนร่วม

อ่านต่อเพิ่มเติม “ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วดที่ 2 การมีส่วนร่วม”

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา”

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา”

ประกาศรับสมัครคัดเลือกจ้างตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรับสมัครคัดเลือกจ้างตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี”

ประกาศผู้สอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศผู้สอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี”

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร”

ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดการเรื่องร้องเรียน

อ่านต่อเพิ่มเติม “ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดการเรื่องร้องเรียน”

ดัชนีความโปร่งใส

อ่านต่อเพิ่มเติม “ดัชนีความโปร่งใส”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี”