โรงพยาบาลนครนายกขอความอนุเคราะห์ส่งประกาศ ปลอดบุหรี่และสุรา เพื่อให้มีข้อปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน

โรงพยาบาลนครนายกปลอดบุหรี่และสุรา

เมนู