เดือน: กรกฎาคม 2019

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา”

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๘-๙ (๑ ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ หลัง

อ่านต่อเพิ่มเติม “ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๘-๙ (๑ ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ หลัง”

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 8-9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 2,479,200.00 บาท ราคากลาง 2,434,000 บาท

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 8-9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 2,479,200.00 บาท ราคากลาง 2,434,000 บาท”

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน/รายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ของโรงพยาบาลนครนายก

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน/รายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ของโรงพยาบาลนครนายก”

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลุกจ้างรายคาบ/รายเดือน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลุกจ้างรายคาบ/รายเดือน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ”

โรงพยาบาลนครนายก พร้อมรับการตรวจเพื่อประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMI) ขั้นที่ 3

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๘-๙ (๑ ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ หลัง

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๘-๙ (๑ ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ หลัง”