เดือน: พฤษภาคม 2019

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ/รายเดือน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ/รายเดือน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา”

ประกาศจังหวัดนครนายก การขึ้นบัญชีและยกเลิกการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศจังหวัดนครนายก การขึ้นบัญชีและยกเลิกการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ”

โรงพยาบาลนครนายก ประกาศรับสมัครคัดเลือกทุนแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อเพิ่มเติม “โรงพยาบาลนครนายก ประกาศรับสมัครคัดเลือกทุนแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563”

รับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)

อ่านต่อเพิ่มเติม “รับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)”

ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ/รายเดือน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ/รายเดือน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์”

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม)”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้”