หมวดหมู่: นโยบายและแผน

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

อ่านต่อเพิ่มเติม “รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562”

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนครนายก ปีงบประมาณ 2562

แผนรพ.นครนายก-ปี-2562

อ่านต่อเพิ่มเติม “แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนครนายก ปีงบประมาณ 2562”