หมวดหมู่: ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านต่อเพิ่มเติม “ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง”

ดัชนีความโปร่งใส

อ่านต่อเพิ่มเติม “ดัชนีความโปร่งใส”