หมวดหมู่: ดัชนีความโปร่งใส

ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านต่อเพิ่มเติม “ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง”

ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล

อ่านต่อเพิ่มเติม “ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล”

ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วดที่ 2 การมีส่วนร่วม

อ่านต่อเพิ่มเติม “ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วดที่ 2 การมีส่วนร่วม”

ดัชนีความโปร่งใส

อ่านต่อเพิ่มเติม “ดัชนีความโปร่งใส”