หมวดหมู่: ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลนครนายก ประจำปี 2563

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลนครนายก ประจำปี 2563”

ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

อ่านต่อเพิ่มเติม “ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร”