หมวดหมู่: ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

อ่านต่อเพิ่มเติม “ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร”