หมวดหมู่: ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฎิบัติงานตามหน้าที่

ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 5 การปฏิบัติงานตามหน้าที่

อ่านต่อเพิ่มเติม “ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 5 การปฏิบัติงานตามหน้าที่”