หมวดหมู่: ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

คู่มือประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลนครนายก ประจำปี พ.ศ. 2562

อ่านต่อเพิ่มเติม “คู่มือประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลนครนายก ประจำปี พ.ศ. 2562”