หมวดหมู่: รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ โรงพยาบาลนครนายก ตำแหน่งพนักงานเปล และตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ โรงพยาบาลนครนายก ตำแหน่งพนักงานเปล และตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์”

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ/รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ/รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ”

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา”

ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

PDF Embedder requires a url attribute อ่านต่อเพิ่มเติม “ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งพนักงานบริการ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งพนักงานบริการ”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(ขับรถยนต์)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ(ขับรถยนต์)”

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา”

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์)

อ่านต่อเพิ่มเติม “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์)”

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์”