หมวดหมู่: รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ”

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 7 อัตรา

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 7 อัตรา”

ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลนครนายก ประจำปี 2563

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลนครนายก ประจำปี 2563”

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2562)

อ่านต่อเพิ่มเติม “รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2562)”

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 7 อัตรา

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 7 อัตรา”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี”

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งจพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลนครนายก สสจ.นครนายก

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งจพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลนครนายก สสจ.นครนายก”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบตำแหน่งพนักงานบริการ(ขับรถยนต์)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบตำแหน่งพนักงานบริการ(ขับรถยนต์)”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์”