หมวดหมู่: รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

รับย้าย รับโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ

อ่านต่อเพิ่มเติม “รับย้าย รับโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ”

ประกาศโรงพยาบาลนครนายก เรื่องรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงานผู้ช่วยพยาบาล

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศโรงพยาบาลนครนายก เรื่องรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่สายงานผู้ช่วยพยาบาล”

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์”

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ”

ประกาศขยายเวลารับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาีพเชี่ยวชาญ)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศขยายเวลารับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาีพเชี่ยวชาญ)”

ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งพนักงานเปล

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งพนักงานเปล”