หมวดหมู่: รับสมัครงาน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา”

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา”

ประกาศรับสมัครคัดเลือกจ้างตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรับสมัครคัดเลือกจ้างตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี”

ประกาศผู้สอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศผู้สอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี”

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์”