หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มโรคกระดูกพรุนและแก้ปวด) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มโรคกระดูกพรุนและแก้ปวด) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มโรคหัวใจ และยากระตุ้นเม็ดเลือดแดง) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มโรคหัวใจ และยากระตุ้นเม็ดเลือดแดง) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ร่างประกาศ ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ร่างประกาศ ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างทำฟันปลอม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างทำฟันปลอม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ประกาศแผนเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี (HIV Viral load) ในกระแสเลือด จำนวน 1 ชุด

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศแผนเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี (HIV Viral load) ในกระแสเลือด จำนวน 1 ชุด”

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มโรคกระดูกพรุนและแก้ปวด) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มโรคกระดูกพรุนและแก้ปวด) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุ การแพทย์ จำนวน ๒๑ รายการ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุ การแพทย์ จำนวน ๒๑ รายการ”

ประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา (กลุ่มยาโรคอัลไซเมอร์, ควบคุมการชัก, ยาพ่น) จำนวน ๑๑ รายการ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา (กลุ่มยาโรคอัลไซเมอร์, ควบคุมการชัก, ยาพ่น) จำนวน ๑๑ รายการ”

ประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา (กลุ่มยาความดันโลหิต, สารอาหาร และวิตามิน) จำนวน ๕ รายการ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา (กลุ่มยาความดันโลหิต, สารอาหาร และวิตามิน) จำนวน ๕ รายการ”

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา (กลุ่มยาฆ่าเชื้อ, อินซูลิน) จำนวน ๑๐ รายการ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา (กลุ่มยาฆ่าเชื้อ, อินซูลิน) จำนวน ๑๐ รายการ”