หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มยาโรคอัลไซเมอร์, ควบคุมการชัก และยาพ่น) จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มยาโรคอัลไซเมอร์, ควบคุมการชัก และยาพ่น) จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มยาฆ่าเชื้อ, อินซูลิน) จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มยาฆ่าเชื้อ, อินซูลิน) จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มยาความโลหิต, สารอาหารและวิตามิน) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มยาความโลหิต, สารอาหารและวิตามิน) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี (HIV Viral Load) ในกระแสเลือด จำนวน ๑ ชุด

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี (HIV Viral Load) ในกระแสเลือด จำนวน ๑ ชุด”

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มโรคหัวใจ และยากระตุ้นเม็ดเลือดแดง) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มโรคหัวใจ และยากระตุ้นเม็ดเลือดแดง) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มโรคกระดูกพรุนและแก้ปวด) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มโรคกระดูกพรุนและแก้ปวด) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านต่อเพิ่มเติม “รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตั้งแต่งวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านต่อเพิ่มเติม “รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตั้งแต่งวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563”

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”