หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลนครนายก ขอแสดงความอาลัยและขอบพระคุณ ผู้บริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทย

อ่านต่อเพิ่มเติม “โรงพยาบาลนครนายก ขอแสดงความอาลัยและขอบพระคุณ ผู้บริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทย”

โรงพยาบาลนครนายก จัดงานรณรงค์วันอัมพาตโลก Don’t Be The One อย่าให้อัมพฤกษ์ อัมพาตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ

อ่านต่อเพิ่มเติม “โรงพยาบาลนครนายก จัดงานรณรงค์วันอัมพาตโลก Don’t Be The One อย่าให้อัมพฤกษ์ อัมพาตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ”

โรงพยาบาลนครนายกจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ

อ่านต่อเพิ่มเติม “โรงพยาบาลนครนายกจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ”

โรงพยาบาลนครนายก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

โรงพยาบาลนครนายก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร COLONOSCOPY WORKSHOP 2019

โรงพยาบาลนครนายก ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2562