หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลนครนายก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร COLONOSCOPY WORKSHOP 2019

โรงพยาบาลนครนายก ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2562

รพ.นครนายก รับการตรวจนิเทศติดตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4