หมวดหมู่: ข้อมูลและบริการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  ๑  รายการ 

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  ๑  รายการ “

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์  จำนวน  ๑  รายการ 

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์  จำนวน  ๑  รายการ “

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563

อ่านต่อเพิ่มเติม “รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563”

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มยาโรคอัลไซเมอร์, ควบคุมการชัก และยาพ่น) จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มยาโรคอัลไซเมอร์, ควบคุมการชัก และยาพ่น) จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มโรคกระดูกพรุนและแก้ปวด) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มโรคกระดูกพรุนและแก้ปวด) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มยาความโลหิต, สารอาหารและวิตามิน) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มยาความโลหิต, สารอาหารและวิตามิน) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มโรคหัวใจ และยากระตุ้นเม็ดเลือดแดง) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มโรคหัวใจ และยากระตุ้นเม็ดเลือดแดง) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มยาฆ่าเชื้อ, อินซูลิน) จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มยาฆ่าเชื้อ, อินซูลิน) จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”