หมวดหมู่: ข้อมูลและบริการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด พนักงานกู้ชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อ่านต่อเพิ่มเติม “รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด พนักงานกู้ชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้”

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องนุ่งห่มผู้ป่วย จำนวน ๓๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องนุ่งห่มผู้ป่วย จำนวน ๓๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ”

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 32 รายการ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 32 รายการ”

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 53 รายการ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 53 รายการ”

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า ๑๖ – Slice multi – detector CT scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพ ต่อ ๑ รอบของการสแกน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า ๑๖ – Slice multi – detector CT scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพ ต่อ ๑ รอบของการสแกน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก”