หมวดหมู่: กฎ/ระเบียบ/ประกาศ

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส

ประกาศเจตนารณ์

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส”

นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

นโยบายอาชีวอนามัย

อ่านต่อเพิ่มเติม “นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม”

แนวทางปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูล โรงพยาบาลนครนายก

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

อ่านต่อเพิ่มเติม “แนวทางปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูล โรงพยาบาลนครนายก”