หมวดหมู่: เกี่ยวกับเรา

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส

ประกาศเจตนารณ์

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส”

นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

นโยบายอาชีวอนามัย

อ่านต่อเพิ่มเติม “นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม”

ประมวลจริยธรรฒข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรฒข้าราชการพลเรือน

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประมวลจริยธรรฒข้าราชการพลเรือน”

แนวทางปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูล โรงพยาบาลนครนายก

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

อ่านต่อเพิ่มเติม “แนวทางปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูล โรงพยาบาลนครนายก”

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ปีงบประมาณ 2561

วิสัยทัศน์2561

อ่านต่อเพิ่มเติม “วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ปีงบประมาณ 2561”

โครงสร้างหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561

โครงสร้าง-รพ.นครนายก2561

อ่านต่อเพิ่มเติม “โครงสร้างหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561”