หมวดหมู่: เกี่ยวกับเรา

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส

ประกาศเจตนารณ์

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส”

นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

นโยบายอาชีวอนามัย

อ่านต่อเพิ่มเติม “นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม”

แนวทางปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูล โรงพยาบาลนครนายก

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

อ่านต่อเพิ่มเติม “แนวทางปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูล โรงพยาบาลนครนายก”

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ปีงบประมาณ 2561

วิสัยทัศน์2561

อ่านต่อเพิ่มเติม “วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ปีงบประมาณ 2561”

ทำเนียบผู้บริหาร โรงพยาบาลนครนายก ปี 2562

ทำเนียบผู้บริหาร-รพ.นครนายก2562

อ่านต่อเพิ่มเติม “ทำเนียบผู้บริหาร โรงพยาบาลนครนายก ปี 2562”