หมวดหมู่: เกี่ยวกับเรา

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม-ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อเพิ่มเติม “อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม-ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข”

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศ-รพ.นย.เรื่อง-มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

อ่านต่อเพิ่มเติม “มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19”

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

ปรกาศมาตราการไม่รับสินบน

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน”

ขอความร่วมมืองดใช้ถุงพลาสติก โฟม ในโรงพยาบาลนครนายก

Scan-27-Jan-BE-2563-09.27

อ่านต่อเพิ่มเติม “ขอความร่วมมืองดใช้ถุงพลาสติก โฟม ในโรงพยาบาลนครนายก”

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส

ประกาศเจตนารณ์

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส”

นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

นโยบายอาชีวอนามัย

อ่านต่อเพิ่มเติม “นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม”

ประมวลจริยธรรฒข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรฒข้าราชการพลเรือน

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประมวลจริยธรรฒข้าราชการพลเรือน”