ผู้เขียน: งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา

แบบประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล ปี 2562 ออนไลน์

แบบประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล ปี 2562 ออนไลน์ http://hscs.ha.or.th/login.php

อ่านต่อเพิ่มเติม “แบบประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล ปี 2562 ออนไลน์”

โรงพยาบาลนครนายก ประกาศรับสมัครคัดเลือกทุนแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อเพิ่มเติม “โรงพยาบาลนครนายก ประกาศรับสมัครคัดเลือกทุนแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563”

โรงพยาบาลนครนายก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนปลายขั้นพื้นฐานสัญจร COLONOSCOPY WORKSHOP 2019

โรงพยาบาลนครนายก ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2562

รพ.นครนายก รับการตรวจนิเทศติดตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4