ผู้เขียน: หน่วยงานการเจ้าหน้าที่

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย”

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานเปล

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานเปล”

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง(รายคาบ/รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง(รายคาบ/รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี”

ประกาศโรงพยาบาลนครนายก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศโรงพยาบาลนครนายก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ”

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งแพทย์แผนไทย

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งแพทย์แผนไทย”

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งพนักงานเปล

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งพนักงานเปล”

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งพนักงานประจำตึก (เพศชาย)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งพนักงานประจำตึก (เพศชาย)”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี”

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม”