ผู้เขียน: หน่วยงานการเจ้าหน้าที่

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์”

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ”

ประกาศขยายเวลารับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาีพเชี่ยวชาญ)

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศขยายเวลารับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาีพเชี่ยวชาญ)”

ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งพนักงานเปล

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งพนักงานเปล”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ/รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ/รายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ”

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลนครนายก

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลนครนายก”

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน”

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อเพิ่มเติม “แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข”