ผู้เขียน: ผู้ดูแลระบบ (IT)

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี (HIV Viral Load) ในกระแสเลือด จำนวน ๑ ชุด

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี (HIV Viral Load) ในกระแสเลือด จำนวน ๑ ชุด”

คู่มือประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานโรงพยาบาลนครนายก ปี 2563

อ่านต่อเพิ่มเติม “คู่มือประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานโรงพยาบาลนครนายก ปี 2563”

บันทึกข้อความ ขอเผยแพร่คู่มือประมวลจริยธรรม ปี 2563

อ่านต่อเพิ่มเติม “บันทึกข้อความ ขอเผยแพร่คู่มือประมวลจริยธรรม ปี 2563”

แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2563

อ่านต่อเพิ่มเติม “แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 2563”

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

อ่านต่อเพิ่มเติม “EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ”