ผู้เขียน: Admin (IT)

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส

ประกาศเจตนารณ์

อ่านต่อเพิ่มเติม “ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส”

นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

นโยบายอาชีวอนามัย

อ่านต่อเพิ่มเติม “นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม”

แนวทางปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูล โรงพยาบาลนครนายก

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

อ่านต่อเพิ่มเติม “แนวทางปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูล โรงพยาบาลนครนายก”

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนครนายก ปีงบประมาณ 2562

แผนรพ.นครนายก-ปี-2562

อ่านต่อเพิ่มเติม “แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลนครนายก ปีงบประมาณ 2562”

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ปีงบประมาณ 2561

วิสัยทัศน์2561

อ่านต่อเพิ่มเติม “วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ปีงบประมาณ 2561”