ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มโรคหัวใจ และยากระตุ้นเม็ดเลือดแดง) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อยา-กลุ่มโรคหัวใจ-และยากระตุ้นเม็ดเลือดแดง-จำนวน-7-รายการ-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding