ประกาศขยายเวลารับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาีพเชี่ยวชาญ)

ขยายเวลารับสมัครหัวหน้าพยาบาล2