ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://110.77.151.42/webboard/viewtopic.php?f=30&t=1390&sid=20bd2ee4ce8675f68e7c5838b64a85b5