ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศเผยแพร่แผนการประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์-PACS