ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลช่างไฟฟ้า