ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดรับสัญญาณสร้างภาพแบบดิจิตอล (MRI) จำนวน ๑ ระบบ