ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 7 อัตรา

ประกาศรายชื่อ-ผู้ผ่าน-พยาบาล-7อัตรา