ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มโรคกระดูกพรุน) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://110.77.151.42/webboard/viewtopic.php?f=30&t=1378&sid=f7dd27e8da04f7028bc7ad8700908c68