ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-จำนวน-๒-รายการ-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง