ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์-นวก.คอมฯ