ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ/รายเดือน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

รับสมัคร-จพ.เวชกิจฉุกเฉิน