ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ-ผู้ช่วยพยาบาล