ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อ-นวก.การเงินฯคอมฯ2