ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ/รายเดือน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศรับสมัครตน.นักเทคนิคการแพทย์