ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่ส่งคืนระหว่างปี 2562 โรงพยาบาลนครนายก

ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่ส่งคืนระหว่างปี-2562