ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระหว่างวันที่ 13-22 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร-พ.ช่วยเหลือคนไข้