ประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(ปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองนครนายก) จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย