ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจ ชั้น 4 จำนวน 12 ห้อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น-๔-จำนวน-๑๒-ห้อง-จำนวน-๑-งาน-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding