ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลนครนายก สสจ.นครนายก

ประกาศรับสมัคร-ชำนาญการพิเศษ