ภาพกิจกรรม

วันที่ 7 มกราคม 2564

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครนายก  ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2564 นพ.ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวขอบคุณ อวยพรปีใหม่ พร้อมมอบพระบูชาอันเป็นมงคล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้กับคณะเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน

ณ ห้องประชุมละออ – เฉลิม รพ.นครนายก

30 พ.ย. 63
ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนเกิด
วันเกิด_1
วันเกิด_10
วันเกิด_8
วันเกิด_7
วันเกิด_6
วันเกิด_5
วันเกิด_4
วันเกิด_3
วันเกิด_2
วันเกิด_9
24 พ.ย. 63
ซ้อมแผนอัคคีภัย
ซ้อมแผนดับเพลิง_1
ซ้อมแผนดับเพลิง_13
ซ้อมแผนดับเพลิง_12
ซ้อมแผนดับเพลิง_11
ซ้อมแผนดับเพลิง_10
ซ้อมแผนดับเพลิง_9
ซ้อมแผนดับเพลิง_8
ซ้อมแผนดับเพลิง_7
ซ้อมแผนดับเพลิง_6
ซ้อมแผนดับเพลิง_5
ซ้อมแผนดับเพลิง_4
ซ้อมแผนดับเพลิง_3
ซ้อมแผนดับเพลิง_2
05 พ.ย. 63
คนดี คิดดี สังคมดี
คนดี คิดดี สังคมดี_1
คนดี คิดดี สังคมดี_2
คนดี คิดดี สังคมดี_3
21 ต.ค. 63
วันพยาบาลแห่งชาติ
วันพยาบาล_1
วันพยาบาล_2
วันพยาบาล_3
วันพยาบาล_4
วันพยาบาล_5
วันพยาบาล_6
วันพยาบาล_7
วันพยาบาล_8
วันพยาบาล_9
วันพยาบาล_10
วันพยาบาล_11
วันพยาบาล_12
วันพยาบาล_13
เมนู