ภาพกิจกรรม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้ พลเอกศิวะ ภระมรทัต ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ อัญเชิญอาหารพระราชทาน ซึ่งปรุงด้วยพระองค์เอง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่โรงพยาบาลนครนายก
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นพ.ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ

21 มิ.ย. 2564

รับพระราชทานอุปกรณ์การแพทย์

7 มิ.ย. 2564

โรงทาน

12 พ.ค. 2564

วันพยาบาล ปี 2564

03 พ.ค. 2564

สอนนักศึกษาแพทย์ ใส่ชุด PPE

9 เม.ย. 2564

ฉีดวัคซีนโควิด -19 วันแรก

31 มี.ค. 2564

พิธีรับสายสะพายเครื่องราชย์

24 มี.ค. 2564

ITA โรงพยาบาลนครนายก

18 มี.ค. 2564

ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี

7 ม.ค. 2564

สวัสดีปีใหม่ 2564

30 พ.ย. 2563

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนเกิด

24 พ.ย. 2563

ซ้อมแผนอัคคีภัย

05 พ.ย. 2563

คนดี คิดดี สังคมดี

21 ต.ค. 2563

วันพยาบาลแห่งชาติ

เมนู