ทำเนียบผู้บริหาร

null

นพ.ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก

เบอร์โทร : 037-311151

null

นายพัฒนะ วิชกูล

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

เบอร์โทร : 037-311151

null

นายสิรเศรษฐ นันทธีโร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

เบอร์โทร : 037-311151

null

นางณัฐวีณ์ รักษ์แพทย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

เบอร์โทร : 037-311151

เมนู