ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส

zero

นพ.พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

6 ธันวาคม 2562

ภาพข่าวสารโรงพยาบาลนครนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมการดำเนินงานเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เขตสุขภาพที่ 4

3 ธันวาคม 2562

ภาพข่าวสารโรงพยาบาลนครนายก

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2563

1 ธันวาคม 2562

ภาพข่าวสารโรงพยาบาลนครนายก

กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก (World AIDS Day) “รวมพลังชุมชนยุติเอดส์”

21 พฤศจิกายน 2562

ภาพข่าวสารโรงพยาบาลนครนายก

พิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ โรงพยาลนครนายก กระทรวงสาธารณสุข

14 พฤศจิกายน 2562

ภาพข่าวสารโรงพยาบาลนครนายก

ร่วมพิธีเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562”

9 พฤศจิกายน 2562

ภาพข่าวสารโรงพยาบาลนครนายก

ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดพรหมมหาจุฬามณี จ.นครนายก

8 พฤศจิกายน 2562

ภาพข่าวสารโรงพยาบาลนครนายก

ร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดพรหมมหาจุฬามณี จ.นครนายก

ประกาศรับสมัคร / จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม »

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก