Previous
Next

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส

นพ.พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ประชาสัมพันธ์

Previous
Next

โรงพยาบาลนครนายกขอขอบคุณ

Previous
Next
Previous
Next

ข่าวสาร

onepage
63-03-30 โคโรนา
283789
ARI Clinic
ภาคเช้า

1 เมษายน 2563

โรงพยาบาลนครนายก ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) จังหวัดนครนายก พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย

30 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลนครนายก ประชุมติดตามงานเตรียมรับมือ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

26 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลนครนายก จัดการซ้อมแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

23 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลนครนายก เปิดบริการคลินิกโรคไข้หวัด ARI (Acute Respiratory Infection Clinic)

2 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลนครนายก ร่วมงานรัฐพิธี "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ประจำปี 2563

ประกาศรับสมัคร / จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม >>

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก