นพ.พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญสมทบทุน

ประกาศ

จักษุ นอกเวลา
ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส

ประกาศ

ขอขอบคุณผู้บริจาค

มุมสุขภาพ

ข่าวสาร

63-02-12 โคโรนา
63-02-07 ซ้อมแผนโคโรนา
63-02-06 จิตอาสา โคโรนา
RDU
63-01-17 ITA

12 กุมภาพันธ์ 2563

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครนายก "เตรียมความพร้อมป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)"

7 กุมภาพันธ์ 2563

โรงพยาบาลนครนายก ซ้อมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

3 กุมภาพันธ์ 2563

โรงพยาบาลนครนายก จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

29 มกราคม 2563

คณะกรรมการ Service Plan : RDU - AMR เขตสุขภาพที่ 4 ประชุมไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563

17 มกราคม 2563

โรงพยาบาลนครนายก จัดอบรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563

ประกาศรับสมัคร / จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดรับสัญญาณสร้างภาพแบบดิจิตอล (MRI) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก