โรงพยาบาลนครนายก
Nakhon Nayok Hospital
นพ.วัชรินทร์ จันทร์เสม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เบอร์ติดต่อโรงพยาบาล
โรงพยาบาลนครนายก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
# ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด วันที่ลงประกาศ
1 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ วิจารณ์ TOR 07 ธ.ค. 61
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเคลื่อนเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง ๕ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง 16 พ.ย. 61
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ 16 พ.ย. 61
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ จำนวน ๒ เครื่อง 16 พ.ย. 61
5 ลงประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน ๓๘ รายการ 13 พ.ย. 61
6 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ (อุปกรณ์ออโธปิดิกส์) 07 พ.ย. 61
7 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย จำนวน 4 รายการ 02 พ.ย. 61
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ต.ค. 61
9 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ วิจารณ์ TOR 25 ต.ค. 61
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๔ 17 ต.ค. 61
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ 05 ต.ค. 61
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 61
13 ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 61
14 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 25 ก.ย. 61
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 61
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ 18 ก.ย. 61
17 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วิจารณ์ TOR 18 ก.ย. 61
18 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 61
19 ลงประกาศเช่าเครื่องวิเคราะห์การจับตัวเป็นก้อนของเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง 11 ก.ย. 61
20 ประกาศเผยแพร่แผนเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) 05 ก.ย. 61
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ก.ย. 61
22 ลงประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ 31 ส.ค. 61
23 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ออกซิเจนทางการแพทย์) 31 ส.ค. 61
24 ลงร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 30 ส.ค. 61
25 ร่างประกาศเช่าเครื่องวิเคราะห์การจับตัวเป็นก้อนของเลือดอัตโนมัติ 30 ส.ค. 61
26 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกซิเจนทางการแพทย์ 29 ส.ค. 61
27 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน ๓๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ส.ค. 61
28 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ TOR 24 ส.ค. 61
29 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ส.ค. 61
30 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 38 รายการ วิจารณ์ TOR 20 ส.ค. 61
31 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ วิจารณ์ TOR 16 ส.ค. 61
32 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.ค. 61
33 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ วิจารณ์ TOR 20 ก.ค. 61
34 ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ วิจารณ์ TOR 17 ก.ค. 61
35 ร่างประกาศเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์จำนวน 4 รายการ 05 ก.ค. 61
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย จำนวน ๒๗๙ รายการ 02 ก.ค. 61
37 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ 27 มิ.ย. 61
38 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ 27 มิ.ย. 61
39 ประกาศเผยแพร่แผนการประกวดราคารซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 38 รายการ 27 มิ.ย. 61
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิ.ย. 61
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มิ.ย. 61
42 ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย จำนวน 279 รายการ 05 มิ.ย. 61
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 04 มิ.ย. 61
44 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย จำนวน 279 รายการ วิจารณ์ TOR 25 พ.ค. 61
45 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ด้วยเงินบริจาค) 22 พ.ค. 61
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา (สารน้ำ) ร่วมระดับจังหวัด จำนวน 4 รายการ 21 พ.ค. 61
47 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์การจับตัวเป็นก้อนของเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง 11 พ.ค. 61
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลนครนายก จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม 11 พ.ค. 61
49 ประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน 2 รายการ 04 พ.ค. 61
50 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 279 รายการ 03 พ.ค. 61
51 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน 2 รายการ วิจารณ์ TOR 24 เม.ย. 61
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและทาสีภายนอกตึกน้ำใจ จำนวน 1 งาน 11 เม.ย. 61
53 ประกวดราคาจ้างเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลนครนายก จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เม.ย. 61
54 ประกาศประกวดราคาซื้อยา (สารน้ำ) ร่วมระดับจังหวัด จำนวน ๔ รายการ 05 เม.ย. 61
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 เม.ย. 61
56 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จ้างเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลนครนายก จำนวน 120,000 กิโลกริม 04 เม.ย. 61
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า ๑๖ - Slice multi - detector CT scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพ ต่อ ๑ รอบของการสแกน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ 03 เม.ย. 61
58 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน 2 รายการ 30 มี.ค. 61
59 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา(สารน้ำ)(ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 4 รายการ วิจารณ์ TOR 29 มี.ค. 61
60 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและทาสีภายนอกตึกน้ำใจ จำนวน 1 งาน 16 มี.ค. 61
61 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง 16 มี.ค. 61
62 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มี.ค. 61
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร 15 มี.ค. 61
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิดเรเดียล 13 มี.ค. 61
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 13 มี.ค. 61
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องย่อยสลายต้อกระจกด้วยน้ำและคลื่นเสีบงความถี่สูง 13 มี.ค. 61
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น 5 โรงพยาบาลนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มี.ค. 61
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มี.ค. 61
69 ประกาศประกวดราคาเช่าตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง(ไม่น้อยกว่า ๑๖ - Slice multi - detector CT scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า๑๖ภาพต่อ๑รอบของการสแกนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มี.ค. 61
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ กระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ (๘๐ แกรม) ขาว โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 06 มี.ค. 61
71 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 03 มี.ค. 61
72 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิดเรเดียล (Radial Shockwave Therapy) จำนวน 1 เครื่อง 28 ก.พ. 61
73 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องย่อยสลายต้อกระจกด้วยน้ำและคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 27 ก.พ. 61
74 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิดเรเดียล (Radial Shockwave Therapy) จำนวน 1 เครื่อง 27 ก.พ. 61
75 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องย่อยสลายต้อกระจกด้วยน้ำและคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 27 ก.พ. 61
76 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ คือเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลิตร (Pre-Post Vacuum) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด ๑ ประตู จำนวน 1 เครื่อง 22 ก.พ. 61
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 21 ก.พ. 61
78 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง 21 ก.พ. 61
79 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง วิจารณ์ TOR 21 ก.พ. 61
80 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ วิจารณ์ TOR 20 ก.พ. 61
81 ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ กระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ (๘๐ แกรม) ขาว โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 20 ก.พ. 61
82 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 16 ก.พ. 61
83 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลิตร (Pre-Post Vacuum) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด ๑ ป วิจารณ์ TOR 15 ก.พ. 61
84 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 14 ก.พ. 61
85 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา (สารน้ำ) ร่วมระดับจังหวัด จำนวน 4 รายการ 12 ก.พ. 61
86 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 08 ก.พ. 61
87 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง 07 ก.พ. 61
88 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ วิจารณ์ TOR 06 ก.พ. 61
89 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 31 ม.ค. 61
90 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - เช่าเครื่องวิเคราะห์การจับตัวเป็นก้อนของเลือดอัตโนมัติ 30 ม.ค. 61
91 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - เช่าเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง 30 ม.ค. 61
92 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง วิจารณ์ TOR 29 ม.ค. 61
93 ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 228 รายการ 23 ม.ค. 61
94 ลงร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ วิจารณ์ TOR 23 ม.ค. 61
95 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ วิจารณ์ TOR 16 ม.ค. 61
96 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ 15 ม.ค. 61
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 10 ม.ค. 61
98 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 04 ม.ค. 61
99 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 13 ธ.ค. 60
100 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 12 ธ.ค. 60
101 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 08 ธ.ค. 60
102 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ วิจารณ์ TOR 06 ธ.ค. 60
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ 06 ธ.ค. 60
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED จำนวน ๒ รายการ 06 ธ.ค. 60
105 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ วิจารณ์ TOR 04 ธ.ค. 60
106 ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ วิจารณ์ TOR 01 ธ.ค. 60
107 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 43 รายการ 30 พ.ย. 60
108 ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบทุน ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) 27 พ.ย. 60
109 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 27 พ.ย. 60
110 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 27 พ.ย. 60
111 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 27 พ.ย. 60
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ อาคารบริการ ๔ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ต.ค. 60
113 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ต.ค. 60
114 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ วิจารณ์ TOR 27 ต.ค. 60
115 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงาน ประเภท LED จำนวน 2 รายการ 27 ต.ค. 60
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 27 ต.ค. 60
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ต.ค. 60
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ภายในโรงพยาบาลนครนายก 19 ต.ค. 60
119 ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงาน วิจารณ์ TOR 18 ต.ค. 60
120 ประกาศเผยแพร่แผนการเช่า ระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System : PACS) พร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพ และซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ 11 ต.ค. 60
121 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ อาคารบริการ ๔ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ต.ค. 60
122 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างติดตั้งระบบควบคุมการให้พลังงาน 04 ต.ค. 60
123 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ 04 ต.ค. 60
124 ลงประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 29 ก.ย. 60
125 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 29 ก.ย. 60
126 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ อาคารบริการ 4 ชั้น วิจารณ์ TOR 29 ก.ย. 60
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ก.ย. 60
128 ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 16 รายการ 27 ก.ย. 60
129 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ภายในโรงพยาบาลนครนายก 26 ก.ย. 60
130 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างปรับปรุงครุภัณฑ์อาคารบริการ 4 ชั้น 26 ก.ย. 60
131 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ วิจารณ์ TOR 25 ก.ย. 60
132 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ วิจารณ์ TOR 25 ก.ย. 60
133 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 22 ก.ย. 60
134 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 22 ก.ย. 60
135 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงาน 22 ก.ย. 60
136 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ 22 ก.ย. 60
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ย. 60
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา (กลุ่มยาปฏิชีวนะ) จำนวน 2 รายการ 20 ก.ย. 60
139 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา 20 ก.ย. 60
140 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องนุ่งห่มผู้ป่วย 18 ก.ย. 60
141 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน 1 รายการ คือ จ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ภายในโรงพยาบาลนครนายก จำนวน 1 งาน 15 ก.ย. 60
142 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วัสดุสำนักงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน ๕๓ รายการ 12 ก.ย. 60
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 14 รายการ 06 ก.ย. 60
144 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ อาคารบริการ ๔ ชั้น จำนวน ๑ งาน (๗๒.๑๑.๑๑.๐๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ก.ย. 60
145 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ภายในโรงพยาบาลนครนายก (๗๒.๑๐.๑๕.๑๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ก.ย. 60
146 ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 30 ส.ค. 60
147 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ อาคารบริการ 4 ชั้น จำนวน 1 งาน 23 ส.ค. 60
148 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ภายในโรงพยาบาลนครนายก จำนวน 1 งาน 23 ส.ค. 60
149 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องนุ่งห่มผู้ป่วย จำนวน 105 รายการ 22 ส.ค. 60
150 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 22 ส.ค. 60
151 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED จำนวน 2 รายการ 22 ส.ค. 60
152 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ 22 ส.ค. 60
153 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ 22 ส.ค. 60
154 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 21 ส.ค. 60
155 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 43 รายการ วิจารณ์ TOR 16 ส.ค. 60
156 ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ วิจารณ์ TOR 16 ส.ค. 60
157 ประกาศประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มยาปฏิชีวนะ) จำนวน 2 รายการ 15 ส.ค. 60
158 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED วิจารณ์ TOR 11 ส.ค. 60
159 ลงร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ วิจารณ์ TOR 11 ส.ค. 60
160 ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์วัสดุสำนักงาน จำนวน 53 รายการ 10 ส.ค. 60
161 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินเหลือจ่ายจากงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายการ 02 ส.ค. 60
162 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 26 ก.ค. 60
163 ลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ค. 60
164 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหารโรงพยาบาลนครนายก 21 ก.ค. 60
165 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำวน ๑ รายการ คือ ออกซิเจนทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) 18 ก.ค. 60
166 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 43 รายการ วิจารณ์ TOR 11 ก.ค. 60
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ก.ค. 60
168 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 14 รายการ 22 มิ.ย. 60
169 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 21 มิ.ย. 60
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 19 มิ.ย. 60
171 ประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน 2 รายการ 14 มิ.ย. 60
172 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมระดับจังหวัด จำนวน 3 รายการ 08 มิ.ย. 60
173 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 07 มิ.ย. 60
174 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ 06 มิ.ย. 60
175 ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน 2 รายการ วิจารณ์ TOR 02 มิ.ย. 60
โรงพยาบาลนครนายก เลขที่ ข1/100 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เบอร์ติดต่อ 037-311151 ถึง 2 ,037-312440-1
Copyright@2017 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลนครนายก