โรงพยาบาลนครนายก
Nakhon Nayok Hospital
นพ.วัชรินทร์ จันทร์เสม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เบอร์ติดต่อโรงพยาบาล
โรงพยาบาลนครนายก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
# ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด วันที่ลงประกาศ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มี.ค. 62
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๘-๙ (๑ ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ 14 มี.ค. 62
3 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ วิจารณ์ TOR 14 มี.ค. 62
4 ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มี.ค. 62
5 ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็ว (ไม่น้อยกว่า 16 - Slice multi - detector CT scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 16 ภาพ ต่อ 1 รอบ ของการสแกน ด้วยวิธีประ 14 มี.ค. 62
6 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ TOR 08 มี.ค. 62
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ (๘๐ แกรม) ขาว จำนวน ๔,๒๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 08 มี.ค. 62
8 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า 16-Slice multi - detector CT scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 16 ภาพ ต่อ 1 รอบ ของการสแกน ด้วยวิธีประกวด วิจารณ์ TOR 08 มี.ค. 62
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 8-9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 หลัง 28 ก.พ. 62
10 ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ (๘๐ แกรม) ขาว จำนวน ๔,๒๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 21 ก.พ. 62
11 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า ๑๖ - Slice multi - detector CT scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพ ต่อ ๑ รอบ ของการสแกน ด้วยวิธีประก วิจารณ์ TOR 21 ก.พ. 62
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการ ๔ ชั้น เพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.พ. 62
13 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า ๑๖ - Slice multi - detector CT scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพ ต่อ ๑ รอบ ของการสแกนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล 13 ก.พ. 62
14 ประกาศโรงพยาบาลนครนายก เรื่อง ประมูลเช่าพื้นที่ขายสินค้าในตลาดนัดสีเขียว 12 ก.พ. 62
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.พ. 62
16 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 08 ก.พ. 62
17 ประกาศเผยแพร่แผน งานจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง 08 ก.พ. 62
18 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๘-๙ (๑ ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๒ ตารางเมตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ TOR 01 ก.พ. 62
19 ประกาศขายทอดตลาดบัานพักแพทย์ จำนวน 2 รายการ 01 ก.พ. 62
20 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 8-9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค. 62
21 ประกาศประกวดราคาซื้อยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ม.ค. 62
22 ประกาศเผยแพร่แผน ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ (๘๐ แกรม) ขาว 25 ม.ค. 62
23 ประกาศเผยแพร่แผน งานบ้านพักข้าราชการระดับ ๘-๙ (๑ ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น 25 ม.ค. 62
24 ลงร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วิจารณ์ TOR 22 ม.ค. 62
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการ 4 ชั้น เพื่อให้เป็นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 21 ม.ค. 62
26 ประกาศปวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค. 62
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค. 62
28 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วิจารณ์ TOR 14 ม.ค. 62
29 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการ 4 ชั้น เพื่อให้เป็นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ TOR 14 ม.ค. 62
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 62
31 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพักพยาบาล ๒๐ ห้อง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ TOR 10 ม.ค. 62
32 ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างปรับปรุงอาคารบริการ ๔ ชั้น เพื่อใช้สำหรับเป็นที่ปฏิบัติ 07 ม.ค. 62
33 ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างปรับปรุงอาคารพักพยาบาล ๒๐ ห้อง จำนวน ๑ งาน 07 ม.ค. 62
34 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 04 ม.ค. 62
35 ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 480 รายการ 02 ม.ค. 62
36 ลงประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค. 61
37 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ วิจารณ์ TOR 07 ธ.ค. 61
38 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเคลื่อนเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง ๕ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง 16 พ.ย. 61
39 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ 16 พ.ย. 61
40 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ จำนวน ๒ เครื่อง 16 พ.ย. 61
41 ลงประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน ๓๘ รายการ 13 พ.ย. 61
42 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ (อุปกรณ์ออโธปิดิกส์) 07 พ.ย. 61
43 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย จำนวน 4 รายการ 02 พ.ย. 61
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ต.ค. 61
45 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ วิจารณ์ TOR 25 ต.ค. 61
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๔ 17 ต.ค. 61
47 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ 05 ต.ค. 61
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 61
49 ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 61
50 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 25 ก.ย. 61
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 61
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ 18 ก.ย. 61
53 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วิจารณ์ TOR 18 ก.ย. 61
54 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 61
55 ลงประกาศเช่าเครื่องวิเคราะห์การจับตัวเป็นก้อนของเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง 11 ก.ย. 61
56 ประกาศเผยแพร่แผนเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) 05 ก.ย. 61
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ก.ย. 61
58 ลงประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ 31 ส.ค. 61
59 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ออกซิเจนทางการแพทย์) 31 ส.ค. 61
60 ลงร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 30 ส.ค. 61
61 ร่างประกาศเช่าเครื่องวิเคราะห์การจับตัวเป็นก้อนของเลือดอัตโนมัติ 30 ส.ค. 61
62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกซิเจนทางการแพทย์ 29 ส.ค. 61
63 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน ๓๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ส.ค. 61
64 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ TOR 24 ส.ค. 61
65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ส.ค. 61
66 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 38 รายการ วิจารณ์ TOR 20 ส.ค. 61
67 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ วิจารณ์ TOR 16 ส.ค. 61
68 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.ค. 61
69 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ วิจารณ์ TOR 20 ก.ค. 61
70 ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ วิจารณ์ TOR 17 ก.ค. 61
71 ร่างประกาศเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์จำนวน 4 รายการ 05 ก.ค. 61
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย จำนวน ๒๗๙ รายการ 02 ก.ค. 61
73 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ 27 มิ.ย. 61
74 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ 27 มิ.ย. 61
75 ประกาศเผยแพร่แผนการประกวดราคารซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 38 รายการ 27 มิ.ย. 61
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิ.ย. 61
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มิ.ย. 61
78 ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย จำนวน 279 รายการ 05 มิ.ย. 61
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 04 มิ.ย. 61
80 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย จำนวน 279 รายการ วิจารณ์ TOR 25 พ.ค. 61
81 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ด้วยเงินบริจาค) 22 พ.ค. 61
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา (สารน้ำ) ร่วมระดับจังหวัด จำนวน 4 รายการ 21 พ.ค. 61
83 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์การจับตัวเป็นก้อนของเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง 11 พ.ค. 61
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลนครนายก จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม 11 พ.ค. 61
85 ประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน 2 รายการ 04 พ.ค. 61
86 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 279 รายการ 03 พ.ค. 61
87 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน 2 รายการ วิจารณ์ TOR 24 เม.ย. 61
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและทาสีภายนอกตึกน้ำใจ จำนวน 1 งาน 11 เม.ย. 61
89 ประกวดราคาจ้างเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลนครนายก จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เม.ย. 61
90 ประกาศประกวดราคาซื้อยา (สารน้ำ) ร่วมระดับจังหวัด จำนวน ๔ รายการ 05 เม.ย. 61
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 เม.ย. 61
92 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จ้างเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลนครนายก จำนวน 120,000 กิโลกริม 04 เม.ย. 61
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า ๑๖ - Slice multi - detector CT scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพ ต่อ ๑ รอบของการสแกน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ 03 เม.ย. 61
94 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน 2 รายการ 30 มี.ค. 61
95 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา(สารน้ำ)(ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 4 รายการ วิจารณ์ TOR 29 มี.ค. 61
96 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและทาสีภายนอกตึกน้ำใจ จำนวน 1 งาน 16 มี.ค. 61
97 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง 16 มี.ค. 61
98 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มี.ค. 61
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร 15 มี.ค. 61
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิดเรเดียล 13 มี.ค. 61
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 13 มี.ค. 61
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องย่อยสลายต้อกระจกด้วยน้ำและคลื่นเสีบงความถี่สูง 13 มี.ค. 61
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น 5 โรงพยาบาลนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มี.ค. 61
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มี.ค. 61
105 ประกาศประกวดราคาเช่าตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง(ไม่น้อยกว่า ๑๖ - Slice multi - detector CT scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า๑๖ภาพต่อ๑รอบของการสแกนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มี.ค. 61
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ กระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ (๘๐ แกรม) ขาว โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 06 มี.ค. 61
107 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 03 มี.ค. 61
108 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิดเรเดียล (Radial Shockwave Therapy) จำนวน 1 เครื่อง 28 ก.พ. 61
109 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องย่อยสลายต้อกระจกด้วยน้ำและคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 27 ก.พ. 61
110 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิดเรเดียล (Radial Shockwave Therapy) จำนวน 1 เครื่อง 27 ก.พ. 61
111 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องย่อยสลายต้อกระจกด้วยน้ำและคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 27 ก.พ. 61
112 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ คือเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลิตร (Pre-Post Vacuum) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด ๑ ประตู จำนวน 1 เครื่อง 22 ก.พ. 61
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 21 ก.พ. 61
114 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง 21 ก.พ. 61
115 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง วิจารณ์ TOR 21 ก.พ. 61
116 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ วิจารณ์ TOR 20 ก.พ. 61
117 ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ กระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ (๘๐ แกรม) ขาว โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 20 ก.พ. 61
118 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 16 ก.พ. 61
119 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลิตร (Pre-Post Vacuum) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด ๑ ป วิจารณ์ TOR 15 ก.พ. 61
120 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 14 ก.พ. 61
121 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา (สารน้ำ) ร่วมระดับจังหวัด จำนวน 4 รายการ 12 ก.พ. 61
122 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 08 ก.พ. 61
123 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง 07 ก.พ. 61
124 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ วิจารณ์ TOR 06 ก.พ. 61
125 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 31 ม.ค. 61
126 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - เช่าเครื่องวิเคราะห์การจับตัวเป็นก้อนของเลือดอัตโนมัติ 30 ม.ค. 61
127 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - เช่าเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง 30 ม.ค. 61
128 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง วิจารณ์ TOR 29 ม.ค. 61
129 ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 228 รายการ 23 ม.ค. 61
130 ลงร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ วิจารณ์ TOR 23 ม.ค. 61
131 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ วิจารณ์ TOR 16 ม.ค. 61
132 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ 15 ม.ค. 61
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 10 ม.ค. 61
134 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 04 ม.ค. 61
135 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 13 ธ.ค. 60
136 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 12 ธ.ค. 60
137 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 08 ธ.ค. 60
138 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ วิจารณ์ TOR 06 ธ.ค. 60
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ 06 ธ.ค. 60
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED จำนวน ๒ รายการ 06 ธ.ค. 60
141 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ วิจารณ์ TOR 04 ธ.ค. 60
142 ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ วิจารณ์ TOR 01 ธ.ค. 60
143 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 43 รายการ 30 พ.ย. 60
144 ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบทุน ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) 27 พ.ย. 60
145 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 27 พ.ย. 60
146 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 27 พ.ย. 60
147 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 27 พ.ย. 60
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ อาคารบริการ ๔ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ต.ค. 60
149 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ต.ค. 60
150 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ วิจารณ์ TOR 27 ต.ค. 60
151 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงาน ประเภท LED จำนวน 2 รายการ 27 ต.ค. 60
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 27 ต.ค. 60
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ต.ค. 60
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ภายในโรงพยาบาลนครนายก 19 ต.ค. 60
155 ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงาน วิจารณ์ TOR 18 ต.ค. 60
156 ประกาศเผยแพร่แผนการเช่า ระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System : PACS) พร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพ และซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ 11 ต.ค. 60
157 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ อาคารบริการ ๔ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ต.ค. 60
158 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างติดตั้งระบบควบคุมการให้พลังงาน 04 ต.ค. 60
159 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ 04 ต.ค. 60
160 ลงประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 29 ก.ย. 60
161 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 29 ก.ย. 60
162 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ อาคารบริการ 4 ชั้น วิจารณ์ TOR 29 ก.ย. 60
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ก.ย. 60
164 ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 16 รายการ 27 ก.ย. 60
165 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ภายในโรงพยาบาลนครนายก 26 ก.ย. 60
166 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างปรับปรุงครุภัณฑ์อาคารบริการ 4 ชั้น 26 ก.ย. 60
167 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ วิจารณ์ TOR 25 ก.ย. 60
168 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ วิจารณ์ TOR 25 ก.ย. 60
169 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 22 ก.ย. 60
170 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 22 ก.ย. 60
171 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงาน 22 ก.ย. 60
172 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ 22 ก.ย. 60
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ย. 60
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา (กลุ่มยาปฏิชีวนะ) จำนวน 2 รายการ 20 ก.ย. 60
175 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา 20 ก.ย. 60
176 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องนุ่งห่มผู้ป่วย 18 ก.ย. 60
177 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน 1 รายการ คือ จ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ภายในโรงพยาบาลนครนายก จำนวน 1 งาน 15 ก.ย. 60
178 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วัสดุสำนักงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน ๕๓ รายการ 12 ก.ย. 60
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 14 รายการ 06 ก.ย. 60
180 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ อาคารบริการ ๔ ชั้น จำนวน ๑ งาน (๗๒.๑๑.๑๑.๐๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ก.ย. 60
181 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ภายในโรงพยาบาลนครนายก (๗๒.๑๐.๑๕.๑๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ก.ย. 60
182 ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 30 ส.ค. 60
183 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ อาคารบริการ 4 ชั้น จำนวน 1 งาน 23 ส.ค. 60
184 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ภายในโรงพยาบาลนครนายก จำนวน 1 งาน 23 ส.ค. 60
185 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องนุ่งห่มผู้ป่วย จำนวน 105 รายการ 22 ส.ค. 60
186 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 22 ส.ค. 60
187 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED จำนวน 2 รายการ 22 ส.ค. 60
188 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ 22 ส.ค. 60
189 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ 22 ส.ค. 60
190 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 21 ส.ค. 60
191 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 43 รายการ วิจารณ์ TOR 16 ส.ค. 60
192 ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ วิจารณ์ TOR 16 ส.ค. 60
193 ประกาศประกวดราคาซื้อยา (กลุ่มยาปฏิชีวนะ) จำนวน 2 รายการ 15 ส.ค. 60
194 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานประเภท LED วิจารณ์ TOR 11 ส.ค. 60
195 ลงร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ วิจารณ์ TOR 11 ส.ค. 60
196 ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์วัสดุสำนักงาน จำนวน 53 รายการ 10 ส.ค. 60
197 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินเหลือจ่ายจากงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายการ 02 ส.ค. 60
198 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 26 ก.ค. 60
199 ลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ค. 60
200 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหารโรงพยาบาลนครนายก 21 ก.ค. 60
201 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำวน ๑ รายการ คือ ออกซิเจนทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) 18 ก.ค. 60
202 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 43 รายการ วิจารณ์ TOR 11 ก.ค. 60
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ก.ค. 60
204 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 14 รายการ 22 มิ.ย. 60
205 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 21 มิ.ย. 60
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 19 มิ.ย. 60
207 ประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน 2 รายการ 14 มิ.ย. 60
208 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมระดับจังหวัด จำนวน 3 รายการ 08 มิ.ย. 60
209 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 07 มิ.ย. 60
210 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ 06 มิ.ย. 60
211 ประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน 2 รายการ วิจารณ์ TOR 02 มิ.ย. 60
212 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า ๑๖ - Slice multi - detector CT scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพ ต่อ ๑ รอบ ของการสแกนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล 00 -1957
โรงพยาบาลนครนายก เลขที่ ข1/100 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เบอร์ติดต่อ 037-311151 ถึง 2 ,037-312440-1
Copyright@2017 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลนครนายก