โรงพยาบาลนครนายก
Nakhon Nayok Hospital
นพ.วัชรินทร์ จันทร์เสม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เบอร์ติดต่อโรงพยาบาล
โรงพยาบาลนครนายก
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
# ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด วันที่ลงประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 14 ธ.ค. 61
2 2.ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานประจำตึก ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 12 ธ.ค. 61
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 12 ธ.ค. 61
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานพัสดุ 07 ธ.ค. 61
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหารโรงพยาบาลนครนายก 06 ธ.ค. 61
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานพัสดุ 03 ธ.ค. 61
7 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 28 พ.ย. 61
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 26 พ.ย. 61
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 22 พ.ย. 61
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานประจำตึก ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 21 พ.ย. 61
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 15 พ.ย. 61
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ 12 พ.ย. 61
13 ประกาศรับสมัคร ร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหารโรงพยาบาลนครนายก 05 พ.ย. 61
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 01 พ.ย. 61
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่ง.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) 01 พ.ย. 61
16 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ 29 ต.ค. 61
17 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 29 ต.ค. 61
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 29 ต.ค. 61
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 19 ต.ค. 61
20 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 18 ต.ค. 61
21 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 18 ต.ค. 61
22 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) 16 ต.ค. 61
23 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษในสังกัดโรงพยาบาลนครนายก 16 ต.ค. 61
24 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) 12 ต.ค. 61
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 61
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 10 ต.ค. 61
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 09 ต.ค. 61
28 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลจ.รายคาบ ตน.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 01 ต.ค. 61
29 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้าง ตน.พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 26 ก.ย. 61
30 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตน.เจ้าพนักงานธุรการ 26 ก.ย. 61
31 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตน.พนักงานประจำห้องทดลอง 26 ก.ย. 61
32 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ในสังกัดโรงพยาบาลนครนายก 18 ก.ย. 61
33 รับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(เพศชาย)และตำแหน่งพนักงานประจำตึก(เพศชาย) 17 ก.ย. 61
34 ประกาศจังหวัดนครนายก บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา 11 ก.ย. 61
35 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 03 ก.ย. 61
36 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 29 ส.ค. 61
37 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 27 ส.ค. 61
38 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 27 ส.ค. 61
39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสถรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเภสัชกร 23 ส.ค. 61
40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 21 ส.ค. 61
41 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา 09 ส.ค. 61
42 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 09 ส.ค. 61
43 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 08 ส.ค. 61
44 ประกาศรับสมัครเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ 03 ส.ค. 61
45 ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "เดินด้วยใจรัก ถวายความภักดี" วิ่งมินิมาราธอนครั้งที่ 1 26 ก.ค. 61
46 โรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์ ด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป สนใจติดต่อได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 084-5559065 หรือกลุ่มงานทันตรรม 26 ก.ค. 61
47 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเภสัชกร 24 ก.ค. 61
48 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งพนักงานประจำตึก 23 ก.ค. 61
49 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 20 ก.ค. 61
50 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ 20 ก.ค. 61
51 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักกายภาพ 19 ก.ค. 61
52 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และนักกายภาพบำบัด 12 ก.ค. 61
53 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 11 ก.ค. 61
54 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ 11 ก.ค. 61
55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักกายภาพบำบัด 02 ก.ค. 61
56 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานรังสีและเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 29 มิ.ย. 61
57 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานประจำตึก 21 มิ.ย. 61
58 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ3อัตรา 1.ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา 3.ตำแหน่งพนักงานเปล 1 อัตรา 15 มิ.ย. 61
59 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ 1 อัตรา 15 มิ.ย. 61
60 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและนักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา 11 มิ.ย. 61
61 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ 3 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2.ตำแหน่งพนักงานประจำตึก 3.ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 30 พ.ค. 61
62 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักโภชนาการ 17 พ.ค. 61
63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักโภชนาการ 09 พ.ค. 61
64 ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 09 พ.ค. 61
65 ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 24 เม.ย. 61
66 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 24 เม.ย. 61
67 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 03 เม.ย. 61
68 ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 03 เม.ย. 61
69 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร 23 มี.ค. 61
70 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ 23 มี.ค. 61
71 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 14 มี.ค. 61
72 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหารโรงพยาบาลนครนายก 09 มี.ค. 61
73 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ รายเดือน ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ 08 มี.ค. 61
74 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร 08 มี.ค. 61
75 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปรุงอาหารเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบกาารร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหารโรงพยาบาลนครนายก 02 มี.ค. 61
76 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ 3 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2.ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 3.ตำแหน่งพนักงานประจำตึก 21 ก.พ. 61
77 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 16 ก.พ. 61
78 รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 06 ก.พ. 61
79 รับสมัครบุุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 06 ก.พ. 61
80 โรงพยาบาลนครนายกมีความประสงค์รับสมัคร ตำแหน่งนักจิตวิทยา/จิตวิทยาคลินิก เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนครนายกได้ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2561 30 ม.ค. 61
81 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีวิทยา 29 ม.ค. 61
82 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 29 ม.ค. 61
83 รับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหาร โรงพยาบาลนครนายก 29 ม.ค. 61
84 ประกาศสมัครบุคคลตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา 23 ม.ค. 61
85 ประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบเข้าคัดเลือกตน.พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 22 ม.ค. 61
86 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 19 ม.ค. 61
87 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ 16 ม.ค. 61
88 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 15 ม.ค. 61
89 ประกาศรับสมัครบุคคลตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 09 ม.ค. 61
90 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 2 อัตรา 09 ม.ค. 61
91 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) 26 ธ.ค. 60
92 ประกาศราบชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 25 ธ.ค. 60
93 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบตำแหน่งพนักงานประจำตึก 25 ธ.ค. 60
94 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ทันตกรรม 12 ธ.ค. 60
95 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 06 ธ.ค. 60
96 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 06 ธ.ค. 60
97 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม) 28 พ.ย. 60
98 ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 28 พ.ย. 60
99 ประกาศรายชื่อลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 28 พ.ย. 60
100 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานประจำตึก 20 พ.ย. 60
101 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 20 พ.ย. 60
102 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2.ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 16 พ.ย. 60
103 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 09 พ.ย. 60
104 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 01 พ.ย. 60
105 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำลงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 31 ต.ค. 60
106 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 31 ต.ค. 60
107 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ 18 ต.ค. 60
108 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 2 ตำแหน่ง 1.ตน.พนักงานซักฟอก 2. ตน.พนักงานเกษตรพื้นฐาน 12 ต.ค. 60
109 ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 11 ต.ค. 60
110 กำหนดวันเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 05 ต.ค. 60
111 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 28 ก.ย. 60
112 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 25 ก.ย. 60
113 ขอขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 19 ก.ย. 60
114 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 18 ก.ย. 60
115 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 11 ก.ย. 60
116 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 29 ส.ค. 60
117 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 29 ส.ค. 60
118 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 3 ตำแหน่ง 28 ส.ค. 60
119 ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 ตำแหน่ง 16 ส.ค. 60
120 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานที่องค์กรแพทย์ 11 ส.ค. 60
121 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 31 ก.ค. 60
122 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ พยาบาลวิชาชีพ 24 ก.ค. 60
123 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (เจ้าพนักงานพัสดุ) วันที่ 14 ก.ค.60 เวลา 14.00 น. 14 ก.ค. 60
124 ประกาศจังหวัดนครนายก รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 13 ก.ค. 60
125 ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 12 ก.ค. 60
126 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 07 ก.ค. 60
127 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึกและพนักงานซักฟอก 29 มิ.ย. 60
128 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 5 ตำแหน่ง 29 มิ.ย. 60
129 เปิดรับสมัครทุนแพทย์ประจำบ้านปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 28 มิ.ย. 60
130 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 26 มิ.ย. 60
131 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งจพ.ทันตสาธารณุสุขปฏิบัติงาน และจพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน 23 มิ.ย. 60
132 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 21 มิ.ย. 60
133 ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 16 มิ.ย. 60
134 ประกาศสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 09 มิ.ย. 60
135 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา 08 มิ.ย. 60
136 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปรุงอาหารเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหารโรงพยาบาลนครนายก 06 มิ.ย. 60
137 ประกาศชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 01 มิ.ย. 60
โรงพยาบาลนครนายก เลขที่ ข1/100 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เบอร์ติดต่อ 037-311151 ถึง 2 ,037-312440-1
Copyright@2017 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลนครนายก