โรงพยาบาลนครนายก
Nakhon Nayok Hospital
นพ.วัชรินทร์ จันทร์เสม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เบอร์ติดต่อโรงพยาบาล
โรงพยาบาลนครนายก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 14 ธ.ค. 61
2.ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานประจำตึก ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 12 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 12 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานพัสดุ 07 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหารโรงพยาบาลนครนายก 06 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานพัสดุ 03 ธ.ค. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 28 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 26 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 22 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานประจำตึก ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 21 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 15 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ 12 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัคร ร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหารโรงพยาบาลนครนายก 05 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 01 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่ง.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) 01 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ 29 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 29 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 29 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 19 ต.ค. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 18 ต.ค. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 18 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) 16 ต.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษในสังกัดโรงพยาบาลนครนายก 16 ต.ค. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) 12 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 10 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 09 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลจ.รายคาบ ตน.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 01 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้าง ตน.พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 26 ก.ย. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตน.เจ้าพนักงานธุรการ 26 ก.ย. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตน.พนักงานประจำห้องทดลอง 26 ก.ย. 61
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ในสังกัดโรงพยาบาลนครนายก 18 ก.ย. 61
รับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(เพศชาย)และตำแหน่งพนักงานประจำตึก(เพศชาย) 17 ก.ย. 61
ประกาศจังหวัดนครนายก บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา 11 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 03 ก.ย. 61
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ  วิจารณ์ TOR 07 ธ.ค. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเคลื่อนเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง ๕ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง 16 พ.ย. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ 16 พ.ย. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ จำนวน ๒ เครื่อง 16 พ.ย. 61
ลงประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน ๓๘ รายการ 13 พ.ย. 61
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ (อุปกรณ์ออโธปิดิกส์) 07 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย จำนวน 4 รายการ 02 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ต.ค. 61
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ  วิจารณ์ TOR 25 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๔ 17 ต.ค. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ 05 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 61
ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 61
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 25 ก.ย. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ 18 ก.ย. 61
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  วิจารณ์ TOR 18 ก.ย. 61
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 61
ลงประกาศเช่าเครื่องวิเคราะห์การจับตัวเป็นก้อนของเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง 11 ก.ย. 61
ประกาศเผยแพร่แผนเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) 05 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ก.ย. 61
ลงประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ 31 ส.ค. 61
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ออกซิเจนทางการแพทย์) 31 ส.ค. 61
ลงร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 30 ส.ค. 61
ร่างประกาศเช่าเครื่องวิเคราะห์การจับตัวเป็นก้อนของเลือดอัตโนมัติ 30 ส.ค. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกซิเจนทางการแพทย์ 29 ส.ค. 61
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน ๓๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ส.ค. 61
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วิจารณ์ TOR 24 ส.ค. 61
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ส.ค. 61
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 38 รายการ  วิจารณ์ TOR 20 ส.ค. 61
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ  วิจารณ์ TOR 16 ส.ค. 61
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.ค. 61
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ  วิจารณ์ TOR 20 ก.ค. 61
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ  วิจารณ์ TOR 17 ก.ค. 61
ร่างประกาศเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์จำนวน 4 รายการ 05 ก.ค. 61
ภาพกิจกรรม
โรงพยาบาลนครนายก เลขที่ ข1/100 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เบอร์ติดต่อ 037-311151 ถึง 2 ,037-312440-1
Copyright@2017 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลนครนายก