โรงพยาบาลนครนายก
Nakhon Nayok Hospital
นพ.วัชรินทร์ จันทร์เสม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เบอร์ติดต่อโรงพยาบาล
โรงพยาบาลนครนายก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 08 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ 07 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา 06 ก.พ. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา 01 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา 31 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ 30 ม.ค. 62
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 29 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา 28 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานประจำตึก 25 ม.ค. 62
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 22 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ 22 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 14 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา 04 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 03 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครนายก 24 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 20 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 14 ธ.ค. 61
2.ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานประจำตึก ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 12 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 12 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานพัสดุ 07 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหารโรงพยาบาลนครนายก 06 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานพัสดุ 03 ธ.ค. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 28 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 26 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 22 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานประจำตึก ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 21 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 15 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ 12 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัคร ร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหารโรงพยาบาลนครนายก 05 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 01 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่ง.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) 01 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ 29 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 29 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 29 ต.ค. 61
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ (๘๐ แกรม) ขาว จำนวน ๔,๒๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 21 ก.พ. 62
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า ๑๖ - Slice multi - detector CT scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพ ต่อ ๑ รอบ ของการสแกน ด้วยวิธีประก  วิจารณ์ TOR 21 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการ ๔ ชั้น เพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.พ. 62
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า ๑๖ - Slice multi - detector CT scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพ ต่อ ๑ รอบ ของการสแกนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล 13 ก.พ. 62
ประกาศโรงพยาบาลนครนายก เรื่อง ประมูลเช่าพื้นที่ขายสินค้าในตลาดนัดสีเขียว 12 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.พ. 62
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 08 ก.พ. 62
ประกาศเผยแพร่แผน งานจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง 08 ก.พ. 62
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๘-๙ (๑ ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๒ ตารางเมตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วิจารณ์ TOR 01 ก.พ. 62
ประกาศขายทอดตลาดบัานพักแพทย์ จำนวน 2 รายการ 01 ก.พ. 62
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 8-9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร โรงพยาบาลนครนายก 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค. 62
ประกาศประกวดราคาซื้อยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ม.ค. 62
ประกาศเผยแพร่แผน ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A-๔ (๘๐ แกรม) ขาว 25 ม.ค. 62
ประกาศเผยแพร่แผน งานบ้านพักข้าราชการระดับ ๘-๙ (๑ ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น 25 ม.ค. 62
ลงร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  วิจารณ์ TOR 22 ม.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการ 4 ชั้น เพื่อให้เป็นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 21 ม.ค. 62
ประกาศปวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค. 62
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ  วิจารณ์ TOR 14 ม.ค. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการ 4 ชั้น เพื่อให้เป็นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วิจารณ์ TOR 14 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพักพยาบาล ๒๐ ห้อง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วิจารณ์ TOR 10 ม.ค. 62
ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างปรับปรุงอาคารบริการ ๔ ชั้น เพื่อใช้สำหรับเป็นที่ปฏิบัติ 07 ม.ค. 62
ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างปรับปรุงอาคารพักพยาบาล ๒๐ ห้อง จำนวน ๑ งาน 07 ม.ค. 62
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 04 ม.ค. 62
ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 480 รายการ 02 ม.ค. 62
ลงประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค. 61
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ  วิจารณ์ TOR 07 ธ.ค. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเคลื่อนเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง ๕ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง 16 พ.ย. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ 16 พ.ย. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ จำนวน ๒ เครื่อง 16 พ.ย. 61
ลงประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน ๓๘ รายการ 13 พ.ย. 61
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ (อุปกรณ์ออโธปิดิกส์) 07 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย จำนวน 4 รายการ 02 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ต.ค. 61
ภาพกิจกรรม
โรงพยาบาลนครนายก เลขที่ ข1/100 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เบอร์ติดต่อ 037-311151 ถึง 2 ,037-312440-1
Copyright@2017 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลนครนายก