โรงพยาบาลนครนายก
Nakhon Nayok Hospital
นพ.วัชรินทร์ จันทร์เสม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เบอร์ติดต่อโรงพยาบาล
โรงพยาบาลนครนายก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และนักกายภาพบำบัด 12 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 11 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ 11 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักกายภาพบำบัด 02 ก.ค. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานรังสีและเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 29 มิ.ย. 61
ประกาศวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานประจำตึก 21 มิ.ย. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ3อัตรา 1.ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา 3.ตำแหน่งพนักงานเปล 1 อัตรา 15 มิ.ย. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ 1 อัตรา 15 มิ.ย. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและนักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา 11 มิ.ย. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ 3 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2.ตำแหน่งพนักงานประจำตึก 3.ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 30 พ.ค. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักโภชนาการ 17 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักโภชนาการ 09 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 09 พ.ค. 61
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 24 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 24 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 03 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร 23 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ 23 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 14 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหารโรงพยาบาลนครนายก 09 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ รายเดือน ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ 08 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร 08 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปรุงอาหารเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบกาารร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหารโรงพยาบาลนครนายก 02 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ 3 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2.ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 3.ตำแหน่งพนักงานประจำตึก 21 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 16 ก.พ. 61
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 06 ก.พ. 61
รับสมัครบุุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 06 ก.พ. 61
โรงพยาบาลนครนายกมีความประสงค์รับสมัคร ตำแหน่งนักจิตวิทยา/จิตวิทยาคลินิก เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนครนายกได้ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2561 30 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีวิทยา 29 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 29 ม.ค. 61
รับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหาร โรงพยาบาลนครนายก 29 ม.ค. 61
ประกาศสมัครบุคคลตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา 23 ม.ค. 61
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบเข้าคัดเลือกตน.พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 22 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 19 ม.ค. 61
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์จำนวน 4 รายการ 05 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย จำนวน ๒๗๙ รายการ 02 ก.ค. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ 27 มิ.ย. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ 27 มิ.ย. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการประกวดราคารซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 38 รายการ 27 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มิ.ย. 61
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย จำนวน 279 รายการ 05 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 04 มิ.ย. 61
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย จำนวน 279 รายการ  วิจารณ์ TOR 25 พ.ค. 61
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ด้วยเงินบริจาค) 22 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา (สารน้ำ) ร่วมระดับจังหวัด จำนวน 4 รายการ 21 พ.ค. 61
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์การจับตัวเป็นก้อนของเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง 11 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลนครนายก จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม 11 พ.ค. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน 2 รายการ 04 พ.ค. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 279 รายการ 03 พ.ค. 61
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน 2 รายการ  วิจารณ์ TOR 24 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและทาสีภายนอกตึกน้ำใจ จำนวน 1 งาน 11 เม.ย. 61
ประกวดราคาจ้างเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลนครนายก จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เม.ย. 61
ประกาศประกวดราคาซื้อยา (สารน้ำ) ร่วมระดับจังหวัด จำนวน ๔ รายการ 05 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 เม.ย. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จ้างเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลนครนายก จำนวน 120,000 กิโลกริม 04 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า ๑๖ - Slice multi - detector CT scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพ ต่อ ๑ รอบของการสแกน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ 03 เม.ย. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน 2 รายการ 30 มี.ค. 61
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา(สารน้ำ)(ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 4 รายการ  วิจารณ์ TOR 29 มี.ค. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและทาสีภายนอกตึกน้ำใจ จำนวน 1 งาน 16 มี.ค. 61
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง 16 มี.ค. 61
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร 15 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิดเรเดียล 13 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 13 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องย่อยสลายต้อกระจกด้วยน้ำและคลื่นเสีบงความถี่สูง 13 มี.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น 5 โรงพยาบาลนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มี.ค. 61
ประกาศประกวดราคาเช่าตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง(ไม่น้อยกว่า ๑๖ - Slice multi - detector CT scan) สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า๑๖ภาพต่อ๑รอบของการสแกนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มี.ค. 61
ภาพกิจกรรม
โรงพยาบาลนครนายก เลขที่ ข1/100 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เบอร์ติดต่อ 037-311151 ถึง 2 ,037-312440-1
Copyright@2017 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลนครนายก