โรงพยาบาลนครนายก
Nakhon Nayok Hospital
นพ.วัชรินทร์ จันทร์เสม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เบอร์ติดต่อโรงพยาบาล
โรงพยาบาลนครนายก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 18 ก.ย. 61
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 18 ก.ย. 61
รับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(เพศชาย)และตำแหน่งพนักงานประจำตึก(เพศชาย) 17 ก.ย. 61
ประกาศจังหวัดนครนายก บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา 11 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 03 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 29 ส.ค. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 27 ส.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 27 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสถรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเภสัชกร 23 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 21 ส.ค. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา 09 ส.ค. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 09 ส.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 08 ส.ค. 61
ประกาศรับสมัครเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ 03 ส.ค. 61
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "เดินด้วยใจรัก ถวายความภักดี" วิ่งมินิมาราธอนครั้งที่ 1 26 ก.ค. 61
โรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์ ด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป สนใจติดต่อได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 084-5559065 หรือกลุ่มงานทันตรรม 26 ก.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเภสัชกร 24 ก.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งพนักงานประจำตึก 23 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 20 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ 20 ก.ค. 61
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักกายภาพ 19 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และนักกายภาพบำบัด 12 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 11 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ 11 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักกายภาพบำบัด 02 ก.ค. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานรังสีและเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 29 มิ.ย. 61
ประกาศวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานประจำตึก 21 มิ.ย. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ3อัตรา 1.ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา 3.ตำแหน่งพนักงานเปล 1 อัตรา 15 มิ.ย. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ 1 อัตรา 15 มิ.ย. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและนักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา 11 มิ.ย. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ 3 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2.ตำแหน่งพนักงานประจำตึก 3.ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 30 พ.ค. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักโภชนาการ 17 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักโภชนาการ 09 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 09 พ.ค. 61
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 24 เม.ย. 61
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษน้ำใจชั้น ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ 18 ก.ย. 61
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  วิจารณ์ TOR 18 ก.ย. 61
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 61
ลงประกาศเช่าเครื่องวิเคราะห์การจับตัวเป็นก้อนของเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง 11 ก.ย. 61
ประกาศเผยแพร่แผนเช่าอุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) 05 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 ก.ย. 61
ลงประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ 31 ส.ค. 61
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ออกซิเจนทางการแพทย์) 31 ส.ค. 61
ลงร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 30 ส.ค. 61
ร่างประกาศเช่าเครื่องวิเคราะห์การจับตัวเป็นก้อนของเลือดอัตโนมัติ 30 ส.ค. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกซิเจนทางการแพทย์ 29 ส.ค. 61
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน ๓๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ส.ค. 61
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  วิจารณ์ TOR 24 ส.ค. 61
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ส.ค. 61
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 38 รายการ  วิจารณ์ TOR 20 ส.ค. 61
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ  วิจารณ์ TOR 16 ส.ค. 61
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.ค. 61
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ  วิจารณ์ TOR 20 ก.ค. 61
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ  วิจารณ์ TOR 17 ก.ค. 61
ร่างประกาศเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์จำนวน 4 รายการ 05 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย จำนวน ๒๗๙ รายการ 02 ก.ค. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ 27 มิ.ย. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ 27 มิ.ย. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการประกวดราคารซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ร่วมระดับจังหวัด) จำนวน 38 รายการ 27 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มิ.ย. 61
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย จำนวน 279 รายการ 05 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 04 มิ.ย. 61
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับใช้เลี้ยงผู้ป่วย จำนวน 279 รายการ  วิจารณ์ TOR 25 พ.ค. 61
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ด้วยเงินบริจาค) 22 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา (สารน้ำ) ร่วมระดับจังหวัด จำนวน 4 รายการ 21 พ.ค. 61
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์การจับตัวเป็นก้อนของเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง 11 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลนครนายก จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม 11 พ.ค. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน 2 รายการ 04 พ.ค. 61
ภาพกิจกรรม
โรงพยาบาลนครนายก เลขที่ ข1/100 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เบอร์ติดต่อ 037-311151 ถึง 2 ,037-312440-1
Copyright@2017 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลนครนายก