มีนาคม 27, 2019

น้ำตาลในเลือดต่ำ

การวินิจฉัยว่าภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือไม่ ดูได้จาก เกณฑ์ 3 ข้อต่อไปนี้

1. มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 50 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในคนปกติ หรือต่ำกว่า 70 มิลลิกรัม ต่อเดชิลิตรในกรณีของผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งควรรีบแกไข้เพื่อป้องกันไม่ให้ตกอยู่ในภาวะร้ายแรงฉุกเฉิน

2. มีอาการที่เป็นผลจากภาวะน้ำตาลในเลือดตํ่า ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

  • อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว หวิวๆ เหงื่อออก หิว
  • อาการทางระบบประสาทส่วนกลาง เช่น เซื่องซึม หลงลืม สับสน

3. อาการต่างๆ หายไป หรือรู้สึกดีขึ้นเมื่อร่างกายได้รับน้ำตาล

การป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ได้แก่

  • ปฏิบัติตามแผนการรักษาตามที่แพทย์ได้แนะนำไว้อย่างระมัดระวัง ทั้งการรับประทานยา การรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย
  • ตรวจสอบปริมาณยารักษาเบาหวานและอินซูลินอย่างรอบคอบ
  • หากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างระมัดระวัง
  • หมั่นตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดอยู่เสมอตามที่แพทย์แนะนำ
  • พกสายรัดข้อหรือบัตรประจำตัวที่บ่งบอกว่าเป็นโรคเบาหวาน
  • บางรายแพทย์อาจแนะนำให้ติดเครื่องวัดระดับน้ำตาลในร่างกาย (Continuous Glucose Monitor: CGM) โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำโดยที่ไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า ซึ่งเครื่องวัดนี้จะถูกติดตั้งไว้ใต้ผิวหนัง และเครื่องจะส่งสัญญาณเตือนหากระดับน้ำตาลในเลือดลดลงต่ำกว่าปกติ
  • ควรพกคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวไว้กับตัว เช่น น้ำผลไม้ หรือกลูโคสแบบเม็ด ซึ่งจะช่วยรักษาภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่อาการจะแย่ลง