ติดต่อสอบถาม

โรงพยาบาลนครนายก
งานวัคซีนโควิด โทร 084-5559109 ในวันและเวลาราชการ 08.00-16.00 น.